Kontakt

  • adres: Instytut Fizyki
    ul. 75 Pułku Piechoty 1
    41-500 Chorzów
  • tel: (0-32) 349-38-75
  • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stacjonarne studia I stopnia

Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą, znakomicie wyposażonymi laboratoriami oraz pracowniami dla studentów z nowoczesnym sprzętem, w tym komputerowym. Każdy student ma również możliwość korzystania z instytutowej kawiarenki internetowej. Studiowanie w Instytucie Fizyki odbywa się w zgodzie z Europejskim Systemem ECTS, co umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelniach zagranicznych. Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Fizyka trwają 6 semestrów i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata fizyki.

Studenci mają zajęcia z przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych z różnych dziedzin fizyki i matematyki, astronomii, elektroniki, informatyki. Uczą się stosować podejście analityczne przy rozwiązywaniu problemów i mają opanowany niezbędny aparat matematyczny. Potrafią wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, a także nowoczesne narzędzia multimedialne, znają techniki gromadzenia przetwarzania i przekazywania informacji. Posiadają umiejętności ustawicznego uczenia się i efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy.

Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku Fizyka, a także na kierunkach pokrewnych, np. Ekonofizyce, Fizyce medycznej czy Geofizyce.

Perspektywy zawodowe

Na studiach na kierunku Fizyka przygotowywani są wykwalifikowani specjaliści na potrzeby różnych działów gospodarki oraz jej zaplecza naukowego, przygotowani do pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach, a także w ochronie środowiska, sektorze energetycznym, czy finansowym. Ponadto absolwenci posiadają wystarczające przygotowanie do pracy w firmach komputerowych oraz placówkach wymagających praktycznej znajomości obsługi sprzętu komputerowego. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas zajęć informatycznych mogą być wykorzystane we wdrażaniu, obsłudze i modernizacji oprogramowania komputerowego. Cechy absolwenta, związane z umiejętności ustawicznego uczenia się i efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz analitycznym podejściem do problemów, pozwalają mu szczególnie łatwo przystosować się do pracy w różnych sektorach, w tym informatycznym, handlowym, medialnym, produkcyjnym, edukacyjnym, czy finansowym.
Absolwenci mają solidne podstawy wiedzy i umiejętności, aby podjąć edukację na studiach II stopnia kierunku Fizyka, które przygotują ich do pracy w laboratoriach naukowych szkół wyższych, czy placówkach PAN.

Dwuletnie stacjonarne studia II stopnia

Kierunek ten proponujemy osobom, które nie tylko chcą uzyskać wykształcenie ułatwiające znalezienie atrakcyjnego zawodu, ale także są zainteresowane zgłębianiem tajemnic otaczającego nas świata. Pracownicy Instytutu Fizyki UŚ współpracują z wieloma wiodącymi ośrodkami naukowymi głównie w Europie i USA.. Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą, znakomicie wyposażonymi laboratoriami oraz pracowniami dla studentów z nowoczesnym sprzętem, w tym komputerowym. Naszym celem jest jak najszybsze włączanie ambitnych studentów w prowadzone badania naukowe, czemu służy m.in. działalność Koła Naukowego, częsty indywidualny kontakt studenta z promotorem, możliwość konsultacji problemów z pracownikami dydaktycznymi.

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka trwają 4 semestry, kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra fizyki. Student wybiera temat pracy magisterskiej w trakcie pierwszego semestru studiów. Uczestniczy w seminarium magisterskim, w zajęciach na pracowni magisterskiej oraz wykładach specjalistycznych zgodnie z wybraną tematyką pracy. Prace magisterskie, są wykonywane w pracowniach naukowych Instytutu Fizyki. Szeroki wachlarz prowadzonych badań pozwala na realizacje tych prac w różnych dziedzinach fizyki teoretycznej (teoria ciała stałego, teoria pola i cząstek elementarnych czy astrofizyka) oraz fizyki doświadczalnej (m.in. w zakresie fizyki ciała stałego, fizyki molekularnej, fizyki jądrowej, metod komputerowych fizyki, fizyki medycznej lub biofizyki). Dwie pozostałe specjalności: Theoretical Physics oraz Nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie, objęte są oddzielną rekrutacją.

Podstawowy cel nauczania na drugim stopniu studiów na kierunku Fizyka to przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy.

Absolwent posiada umiejętności ustawicznego uczenia się i efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy. Potrafi zastosować metody analityczne i wiedzę fizyczną do rozwiązywania problemów i ma opanowany niezbędny aparat matematyczny. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach III stopnia.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku studiów Fizyka zdobywa gruntowną wiedzę z fizyki i matematyki, co czyni go pełnowartościowym i bardzo poszukiwanym specjalistą mogącym podejmować pracę w laboratoriach naukowych szkół wyższych, placówkach PAN i zaplecza naukowo-technicznego przemysłu, w innowacyjnych przedsiębiorstwach, a także w dziedzinie dziennikarstwa naukowego. Ponadto uzyskuje wystarczające przygotowanie do pracy w firmach komputerowych oraz placówkach wymagających praktycznej znajomości obsługi sprzętu komputerowego. Wiedza fizyczna i umiejętności, które posiadł w trakcie studiów, będzie mogła być wykorzystana w dziedzinach pokrewnych, jak biofizyka, nanotechnologia, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska czy sektor energetyczny, natomiast opanowane metody matematyczne i komputerowe - także w dziedzinach bardziej odległych, jak bankowość, ubezpieczenia, zarządzanie czy socjologia. Nauka specjalistycznego języka angielskiego, praktyczne stosowanie tego języka poprzez studiowanie literatury naukowej, udział w seminariach prowadzonych w Instytucie Fizyki w języku angielskim oraz możliwości uczestniczenia w wymianie międzynarodowej są dodatkowym atutem, który ułatwia absolwentom znalezienie zatrudnienia w specjalistycznych firmach.

Studia na kierunku fizyka o specjalności nauczycielskiej przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela szkół ponadgimnazjalnych z prawem nauczania dwóch przedmiotów: fizyki i informatyki.

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround