Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: V Ogólnopolski Konkurs Fizyczny "Fizyka Się Liczy"

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie z Fizyki

organizowanego przez Instytut Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konkurs rozpoczyna się 27 lutego 2013 r.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do I etapu będą miały możliwość zwiedzania laboratoriów Instytutu Fizyki po zakończonym konkursie w dniu 27 lutego br.

Regulamin Konkursu

Konkurs składa się z eliminacji i dwóch etapów. Można potraktować go jako test wiedzy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych oraz jako przygotowanie do studiów wyższych w zakresie fizyki i nauk jej pokrewnych na uniwersytetach i politechnikach.

Zgłoszenia na Konkurs.

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 lutego 2013r. włącznie.
 2. Wypełnione formularze zgłoszeniowe (plik doc) należy nadsyłać wyłącznie drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://fizyka.us.edu.pl/konkurs.
 3. Limit miejsc wynosi 300 osób. O przyjęciu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Opłata za udział w Konkursie wynosi 10 zł za każdego ucznia-uczestnika Konkursu.

Po uzyskaniu informacji o wstępnej akceptacji zgłoszenia, łączną opłatę za wszystkich uczestników ze szkoły należy wpłacić na konto:

Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
Tytuł wpłaty: „FIZYKA SIĘ LICZY 2013”.

Kopię dokonanego przelewu (plik pdf) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż 15 lutego. Będzie to równoznaczne z przyjęciem uczniów do udziału w Konkursie.

Informacje o konkursie i laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Patronat

 • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
 • Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna
 • Dyrektor Instytutu Fizyki, prof. dr hab. Henryk Czyż

V Ogólnopolski Konkurs z fizyki pt. „FIZYKA SIĘ LICZY” luty – marzec 2013 - Finał

Etap II Konkursu - finał odbył się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, w środę 20 marca 2013 roku.

Czytaj więcej...

V Ogólnopolski Konkurs z fizyki pt. „FIZYKA SIĘ LICZY” luty – marzec 2013 - Eliminacje i I Etap

27 lutego 2013 roku w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego odbyły się ELIMINACJE oraz I ETAP Konkursu.

Do zmagań stanęło 184 uczniów z 39 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Do PIERWSZEGO ETAPU zakwalifikowali się uczestnicy, którzy z TESTU uzyskali co najmniej 6 punktów (na 15 możliwych do uzyskania).

Czytaj więcej...

Etap II Konkursu

Etap II Konkursu (finał) odbędzie się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, w środę 20 marca 2013r.

Po krótkim wykładzie wprowadzającym w zagadnienia związane z zadaniem finałowym, uczniowie otrzymają problem do doświadczalnego rozwiązania. Na rozwiązanie tego problemu przewiduje się nie więcej niż 120 minut. Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w II etapie wynosi 24. W tym samym dniu zostaną wyłonieni laureaci konkursu. O zwycięstwie zadecyduje suma punktów uzyskanych przez uczestników Konkursu w I i w II etapie, liczonych z wagami odpowiednio 1/3 i 2/3.

Przebieg etapu II Konkursu

 • godz. 9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
 • godz. 10.00 – 11.00 Rozpoczęcie etapu II Konkursu, wykład (35min) wprowadzając do tematu zadania finałowego
 • godz. 11.00 – 13.00 Zadanie doświadczalne
 • godz. 13.00 – 14.00 Obiad w klubie studenckim „Żak” w Instytucie Fizyki
 • godz. 14.00 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród

Eliminacje i etap I Konkursu

Eliminacje i etap I Konkursu odbędą się w środę 27 lutego 2013 w Instytucie Fizyki przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach. 

Eliminacje

Jako eliminacje do I etapu, tuż po wykładzie popularnonaukowym wygłoszonym przez wykładowcę z Instytutu Fizyki, uczniowie rozwiązywać będą test kwalifikacyjny. Test wyboru zawierać będzie 16 pytań i trwać będzie 60 minut. Do każdego pytania należy wybrać prawidłową odpowiedź – jedną z czterech podanych. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje się jeden punkt, za brak odpowiedzi zero punktów, a za odpowiedź błędną odejmuje się jeden punkt. Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać za rozwiązanie testu, wynosi 16. Do I etapu Konkursu przechodzi nie więcej niż 80 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

Etap I

Etap I polegać będzie na rozwiązywaniu zadań otwartych i potrwa 120 minut. Uczestnicy otrzymają do rozwiązania sześć zadań rachunkowych. Rozwiązanie każdego zadania będzie punktowane w skali od zera do czterech punktów. Rozwiązanie polega na wyliczeniu wartości liczbowej i wyrażeniu w odpowiednich jednostkach poszukiwanej wielkości fizycznej. Używane równania (wzory) oraz wyprowadzenia wzorów powinny być poparte uzasadnieniem słownym. Brak komentarzy słownych spowoduje obniżenie oceny, jaką można otrzymać za rozwiązanie zadania. Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać za rozwiązanie zadań, wynosi 24.

Do II etapu - finału przechodzi nie więcej niż 20 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów w etapie I. Korzystanie podczas konkursu z kalkulatorów i tabel ze wzorami jest zabronione. 

Przebieg eliminacji i etapu I Konkursu

 • godz.9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników
 • godz. 10.00 – 10.15 Uroczyste rozpoczęcie V Konkursu
 • godz. 10.15 – 11.00 Wykład inauguracyjny
 • godz. 11.15 – 12.15 Eliminacje do etapu I- test kwalifikacyjny
 • godz. 12.15 – 13.15 Przerwa - poczęstunek
 • godz. 13.15 – 13.30 Ogłoszenie wyników testu
 • godz. 13.30 – 15.30 Etap I - rozwiązywanie zadań z fizyki
 • godz. 15.30 Zakończenie etapu I Konkursu.

Nagrody

 • Laureat, zdobywca Złotego Lauru, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4.200 zł lub w przypadku podjęcia studiów w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nagrodę pieniężną w wysokości 8.000 zł płatną w dwóch równych ratach. Pierwsza rata płatna po podjęciu studiów w Instytucie Fizyki, druga rata płatna po zaliczeniu pierwszego semestru studiów w Instytucie Fizyki.
 • Laureat, zdobywca Srebrnego Lauru, w przypadku podjęcia studiów w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 6.000 zł płatną w dwóch równych ratach. Pierwsza rata płatna po podjęciu studiów w Instytucie Fizyki, druga rata płatna po zaliczeniu pierwszego semestru studiów w Instytucie Fizyki.
 • Laureat, zdobywca Brązowego Lauru, w przypadku podjęcia studiów w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4.000 zł płatną w dwóch równych ratach. Pierwsza rata płatna po podjęciu studiów w Instytucie Fizyki, druga rata płatna po zaliczeniu pierwszego semestru studiów w Instytucie Fizyki.
 • W przypadku niepodjęcia przez laureata studiów w Instytucie Fizyki w roku akademickim 2013/2014, uprawnienie do otrzymania nagrody związanej z podjęciem studiów w Instytucie Fizyki UŚ z wszelkimi uwarunkowaniami, przechodzi na kolejnego laureata lub finalistę Konkursu, który uzyskał kolejną, największą liczbę punktów. Uprawnienie do otrzymania nagrody niezwiązanej z podjęciem studiów w Instytucie Fizyki przechodzi na kolejnego laureata lub finalistę konkursu, który uzyskał kolejną największą liczbę punktów w przypadku gdy laureat lub finalista do niej uprawniony wybrał nagrodę związaną z podjęciem studiów w Instytucie Fizyki.
 • Laureaci konkursu, którzy w 2013 roku będą abiturientami, zostaną przyjęci na studia w Instytucie Fizyki UŚ bez postępowania kwalifikacyjnego. Pozostali laureaci, z chwilą uzyskania świadectwa dojrzałości, będą przyjęci na tych samych warunkach.
 • Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy udziału w finale, medale oraz nagrody książkowe. 

Informacje ogólne

 1. Istnieje możliwość zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego. Grupy chętne do skorzystania z noclegów w domach studenckich prosimy o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Dodatkowe informacje na temat konkursu oraz zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego można otrzymać pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem (32) 359 11 70.
 3. Szkoły biorące udział w eliminacjach otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
 4. Zakodowana lista uczestników wraz z liczbą zdobytych punktów zostanie zamieszczona na stronie Konkursu.
 5. O liście finalistów nauczyciele zgłaszający uczestników zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż 5 marca.
 6. Wszystkie zadania konkursowe, wraz z rozwiązaniami, zostaną zamieszczone na stronie Konkursu.

V Ogólnopolski Konkurs Fizyczny "Fizyka Się Liczy"

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie z Fizyki

organizowanego przez Instytut Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konkurs rozpoczyna się 27 lutego 2013 r.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do I etapu będą miały możliwość zwiedzania laboratoriów Instytutu Fizyki po zakończonym konkursie w dniu 27 lutego br.

 

Czytaj więcej...
Free business joomla templates

Distributed by SiteGround